Tìm với Google
Thông tin kết quả thực hiện đề tài Khoa học cấp tỉnh

1. Đề tài: Đánh giá thực trạng phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc,  mã số của đề tài: 03.12-ĐTLC-KX.

- Thông tin chung về đề tài (Xem tại đây)

- Nội dung báo cáo đánh giá đề tài (xem tại đây)

2. Tên nhiệm vụ: Chuyển giao kỹ thuật chế biến thức ăn cho gia súc từ phụ phẩm nông nghiệp bằng men vi sinh tại huyện Phong Thổ, Sìn Hồ.

- Thông tin chung về đề tài (Xem tại đây)

- Nội dung báo cáo đánh giá đề tài (xem tại đây)

3. Tên nhiệm vụ: Sản xuất thực nghiệm cá tầm thương phẩm và trứng cá tầm Carviar trên hồ chứa bản Chát huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Thông tin chung về đề tài (Xem tại đây)

- Nội dung báo cáo đánh giá đề tài (xem tại đây)

4. Quyết định công bố công khai giao dự toán kinh phí thực hiện Đề tài nghiên cứu biên soạn địa chí tỉnh Lai Châu

Nội dung chi tiết (xem tại đây)

5. Đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển các  loài Sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus), Tam thất hoang (Panax stipuleanatus) ở các xã vùng cao huyện Mường Tè

- Báo cáo tổng hợp dự án (xem tại đây)