Tìm với Google
Thông tin kết quả thực hiện đề tài Khoa học cấp tỉnh

1. Đề tài: Đánh giá thực trạng phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc,  mã số của đề tài: 03.12-ĐTLC-KX.

- Thông tin chung về đề tài (Xem tại đây)

- Nội dung báo cáo đánh giá đề tài (xem tại đây)

2. Tên nhiệm vụ: Chuyển giao kỹ thuật chế biến thức ăn cho gia súc từ phụ phẩm nông nghiệp bằng men vi sinh tại huyện Phong Thổ, Sìn Hồ.

- Thông tin chung về đề tài (Xem tại đây)

- Nội dung báo cáo đánh giá đề tài (xem tại đây)

3. Tên nhiệm vụ: Sản xuất thực nghiệm cá tầm thương phẩm và trứng cá tầm Carviar trên hồ chứa bản Chát huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Thông tin chung về đề tài (Xem tại đây)

- Nội dung báo cáo đánh giá đề tài (xem tại đây)

4. Quyết định công bố công khai giao dự toán kinh phí thực hiện Đề tài nghiên cứu biên soạn địa chí tỉnh Lai Châu

Nội dung chi tiết (xem tại đây)

5. Đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển các  loài Sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus), Tam thất hoang (Panax stipuleanatus) ở các xã vùng cao huyện Mường Tè

- Báo cáo tổng hợp dự án (xem tại đây)

6. Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm một số giống cây ăn quả ôn đới nhập nội (hồng, lê, đào) tại tỉnh Lai Châu

- Báo cáo tổng hợp dự án (xem tại đây)

7. Dự án: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm một số giống lúa chịu lạnh, ngô chịu hạn tại địa bàn một số xã vùng cao các huyện Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ

- Báo cáo tổng hợp dự án (xem tại đây)

8. Dự án: Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý môi trường lũ lụt phục vụ phát triển kinh tế xã hội các địa bàn trọng điểm tỉnh Lai Châu

- Báo cáo tổng hợp dự án (xem tại đây)

9. Đề tài: Nghiên cứu và phát triển văn hóa tiêu biểu của dân tộc La Hủ tỉnh Lai Châu

- Báo cáo tổng hợp dự án (xem tại đây)

10. Dự án: Sản xuất lợn giống bằng phuơng pháp thụ tinh nhân tạo tại huyện Tam Đường

- Báo cáo tổng hợp dự án (xem tại đây)

11. Dự án: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm một số giống lúa thuần, lúa lai có năng suất, chất lượng cao tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

- Báo cáo tổng hợp dự án (xem tại đây)

12. Dự án: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất hoa chất lượng cao tại tỉnh Lai Châu

- Báo cáo tổng hợp dự án (xem tại đây)

13. Đề tài: Phục tráng giống lúa Khẩu Ký, Nếp tan trên địa bàn huyện Tân Uyên

- Báo cáo tổng hợp dự án (xem tại đây)

14. Dự án: Xác định công thức thâm canh trên đất ruộng 01 vụ bằng các giống cây chịu hạn tại cánh đồng xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

- Báo cáo tổng hợp dự án (xem tại đây)

15. Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống lúa Khẩu ký, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

- Báo cáo tổng hợp dự án (xem tại đây)

16. Đề tài: Phục tráng giống lúa Tẻ râu tại huyện Phong Thổ

- Báo cáo tổng hợp dự án (xem tại đây)

17. Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống lúa Tẻ Râu, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tại huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

- Báo cáo tổng hợp dự án (xem tại đây)

18. Dự án: Xây dựng và hoàn thiện quy trình trồng Actiso tại huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu

- Báo cáo tổng hợp dự án (xem tại đây)

19. Dự án: Xây dựng mô hình canh tác một số loại cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày và rau màu trên đất bán ngập hồ thủy điện Sơn La tỉnh Lai Châu

- Báo cáo tổng hợp dự án (xem tại đây)

20. Dự án: Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác tối thiểu hướng tới sản xuất ngô bền vững trên đất dốc tại Lai Châu

- Báo cáo tổng hợp dự án (xem tại đây)

21. Dự án: Sản xuất thử nghiệm than Biomass từ lõi ngô, trấu và mùn cưa dùng trong sinh hoạt của người dân tỉnh Lai Châu

- Báo cáo tổng hợp dự án (xem tại đây)

22. Dự án: Chuyển giao công nghệ nuôi trồng nấm sò, nấm rơm, nấm mỡ tại các 03 huyện: Than Uyên, Phong Thổ và Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu.

- Báo cáo tổng hợp dự án (xem tại đây)

23. Đề tài: Khảo nghiệm cây Maccadamia trên địa bàn tỉnh Lai Châu

- Báo cáo tổng hợp dự án (xem tại đây)