Tìm với Google
Thông tin kết quả thực hiện đề tài Khoa học cấp tỉnh

1. Đề tài: Đánh giá thực trạng phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc,  mã số của đề tài: 03.12-ĐTLC-KX.

- Thông tin chung về đề tài (Xem tại đây)

- Nội dung báo cáo đánh giá đề tài (xem tại đây)

2. Tên nhiệm vụ: Chuyển giao kỹ thuật chế biến thức ăn cho gia súc từ phụ phẩm nông nghiệp bằng men vi sinh tại huyện Phong Thổ, Sìn Hồ.

- Thông tin chung về đề tài (Xem tại đây)

- Nội dung báo cáo đánh giá đề tài (xem tại đây)

3. Tên nhiệm vụ: Sản xuất thực nghiệm cá tầm thương phẩm và trứng cá tầm Carviar trên hồ chứa bản Chát huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Thông tin chung về đề tài (Xem tại đây)

- Nội dung báo cáo đánh giá đề tài (xem tại đây)