Tìm với Google
Văn bản KH&CN mới

1. Ngày 29/7/2015 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1148/QĐ – TĐC với nội dung Ban hành Quy trình thực hiện việc kiểm định đối chứng.

Nội dung chi tiết xem tại đây

2. Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lương đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.

Nội dung Thông tư xem tại đây

3. Quy chế Quản lý, cập nhật khai thác và sử dụng Trang thông tin điện tử thị trường Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

Nội dung Quy chế xem tại đây