Tìm với Google
Văn bản KH&CN mới

1. Ngày 29/7/2015 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1148/QĐ – TĐC với nội dung Ban hành Quy trình thực hiện việc kiểm định đối chứng.

Nội dung chi tiết xem tại đây

 

2. Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lương đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.

Nội dung Thông tư xem tại đây