Thông tin KH&CN

Thông tin KH&CN

Thông tin ban biên tập

Chịu trách nhiệm xuất bản
Ông : Dương Đình Đức
Giám đốc Sở

Tổng biên tập
Ông : Bùi Thị Lệ Dung
Phó Giám đốc Sở
 
Thư ký
Phạm Thị Loan
Phó Trưởng phòng Thông tin KH&CN

Biên tập viên : Trần Quốc Huy
 
Tìm kiếm tạp chí