Tìm với Google
Thông tin Khoa học và Công nghệ - 02:19:38 PM | 19/03/2016

Để xem nội dung chi tiết Thông tin Khoa học và Công nghệ xin truy cập Thư viện Điện tử KH&CN tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: http://tvkhoahoc.laichau.gov.vn/Tìm theo:       

Tạp chí KH & CN

Thông tin ban biên tập

Chịu trách nhiệm xuất bản
Ông : Vũ Ngọc An
Giám đốc Sở

Tổng biên tập
Ông : Nguyễn Trường An
Phó Giám đốc Sở
 
Thư ký
Phạm Thị Loan
Phó trưởng phòng Thông tin KH&CN

Biên tập viên : Trần Quốc Huy