Tìm với Google

Tạp chí KH & CN

Thông tin ban biên tập

Chịu trách nhiệm xuất bản
Ông : Vũ Ngọc An
Giám đốc Sở

Tổng biên tập
Ông : Nguyễn Trường An
Phó Giám đốc Sở
 
Thư ký
Phạm Thị Loan
Phó Trưởng phòng Thông tin KH&CN

Biên tập viên : Trần Quốc Huy