Tìm với Google
 TIN KH&CN LAI CHÂU
Hội nghị Sơ kết công tác KH&CN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 - 09:07:02 AM | 09/07/2018
Ngày 6/7/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, cùng toàn thể thể công chức, viên chức người lao động trong Sở. Đồng chí Vũ Ngọc An, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ; Báo cáo công tác Công đoàn cơ sở 6 tháng đầu năm phương  hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động khoa học và công nghệ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu, của Bộ Khoa học và Công nghệ; một số nhiệm vụ hoàn thành trước kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò của KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội.

    Sở đã chú trọng và quan tâm các nhiệm vụ chính như Tổ chức 04 Hội đồng KH&CN cấp tỉnh nghiệm thu 04 đề tài, dự án. Kết quả 04/04 nhiệm vụ được Hội đồng đánh giá đạt. Tổ chức 03 hội đồng KH&CN cấp tỉnh tư vấn xét danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ năm 2019. Kết quả: Hội đồng đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch UBND tỉnh 09/10 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2019. Tổ chức 01 hội đồng tư vấn cấp tỉnh xét danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2019. Kết quả: Đề xuất được 02 dự án trình UBND tỉnh đặt hàng Bộ khoa học và công nghệ3. Tổ chức 01 Hội đồng xét chọn hồ sơ và thẩm định kinh phí dự án thuộc chương trình NTMN ủy quyền cho địa phương quản lý, dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lai tạo để nhân nhanh đàn bò sinh sản và nuôi bò thịt chất lượng cao tại tỉnh Lai Châu”.

Công tác sáng kiến: Tổng hợp 125 sáng kiến đề xuất công nhận ở cấp tỉnh lần 2 năm 2017. Tổ chức họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 81 sáng kiến cấp tỉnh lần 2 năm 2017. Tiếp nhận 116 sáng kiến của ngành giáo dục và đào tạo và 04 sáng kiến của các ngành khác đề nghị công nhận ở cấp tỉnh lần 1 năm 2018, thành lập các hội đồng sáng kiến chuyên ngành cấp tỉnh. Trình cấp giấy chứng nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc cho 01 sáng kiến cấp tỉnh thuộc ngành y tế.

Hoạt động sở hữu trí tuệ: Trình Cục Sở hữu trí tuệ cấp Nhãn hiệu chứng nhận cho 04 sản phẩm gạo đặc sản địa phương trong đó có 02 sản phẩm đã được cấp là “Gạo Séng cù Than Uyên’’ và “Gạo Khẩu ký Tân Uyên’’.

Hoạt động An toàn bức xạ hạt nhân: Cấp giấy phép hoạt động X-Quang trong y tế cho Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ  và kiểm tra hoạt động X-Quang trong y tế đối với các Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Báo cáo công tác quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân năm 2017 về Cục an toàn bức xạ và hạt nhân

   Để thực tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, công chức, viên chức đã thảo luận, đưa ra các ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và biện pháp thực hiện. Đồng chí Vũ Ngọc An - Giám đốc Sở kết luận và yêu cầu toàn thể công chức, viên chức trong Sở phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, bám sát Kế hoạch hoạt động năm 2018, khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm./.

Tin, ảnh: QH-PL

 

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên  
Email  
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết cũ hơn
    Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu dự án mã số 04.14 – ĐTLC – KN   - 12/06/2018
    Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019   - 31/05/2018
    Giao ban khoa học và công nghệ các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc   - 14/05/2018
    Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Sở KH&CN năm 2018   - 09/03/2018
    Hội nghị tổng kết công tác Khoa học và Công nghệ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018   - 02/02/2018
    Thành phố Lai Châu thành công với "Mô hình trồng rau theo công nghệ thủy canh hồi lưu"   - 29/01/2018
    Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu dự án mã số 476/05 – 2014 – DALC – KN   - 18/01/2018
    Đại hội Đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lai Châu lần thứ II (2017-2022)   - 26/12/2017
    Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với UBND tỉnh Lai Châu   - 14/12/2017
    Hội nghị giao ban hoạt động Khoa học và Công nghệ cấp huyện năm 2017   - 01/12/2017


Tìm theo: