Tìm với Google
 TIN KH&CN TRONG NƯỚC
Hợp tác phát triển khoa học và công nghệ 5 tỉnh trung du miền núi phía Bắc - 10:01:06 AM | 16/11/2017
Ngày 10/11/2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển KH&CN 5 tỉnh trung du miền núi phía Bắc lần thứ 9 năm 2017, gồm các tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang.

Quang cảnh hội nghị

Tới dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Phát triển KH&CN địa phương, Bộ KH&CN; lãnh đạo Sở KH&CN 5 tỉnh trung du miền núi phía Bắc.

Trong năm qua, các tỉnh trong khu vực không ngừng đổi mới công tác quản lý KH&CN; thẩm định, lựa chọn nhiều đề tài, dự án được ứng dụng rộng rãi, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Năm 2017, 5 tỉnh đã thực hiện được 300 đề tài KH&CN, trong đó, có 37 đề tài/dự án cấp Quốc gia; 263 đề tài/dự án cấp tỉnh. Công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được các tỉnh quan tâm triển khai. Trong năm, tỉnh Vĩnh Phúc kiểm định được gần 68.000 phương tiện đo, 50 mẫu nước, xăng dầu, 54 thiết bị X-quang; 179 cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện xây dựng, áp dụng và công bố phù hợp theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN của các tỉnh đã đạt được kết quả tích cực trong lĩnh vực công nghệ sinh học, vườn ươm và các hoạt động dịch vụ. Vai trò, hiệu quả của Quỹ phát triển KH&CN được nâng cao, các ngân hàng đã ủy thác tổ chức tín dụng thẩm định trình Hội đồng quản lý phê duyệt cho 7 chủ đầu tư vay vốn với tổng số vốn vay hơn 33 tỷ đồng.

Hội nghị đã nhấn mạnh, hoạt động KH&CN của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc đã có những đóng góp vào sự phát triển KT-XH của vùng và cả nước. Hoạt động quản lý KH&CN đã nâng cao về năng lực và hiệu quả; hoạt động nghiên cứu ứng dụng KH&CN có trọng tâm, trọng điểm, có nhiều chương trình, dự án được ứng dụng vào sản xuất và đời sống; đề xuất nhiều giải pháp hay để các cấp, các ngành có cơ sở hoạch định chính sách thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển.

Tuy nhiên, ngành KH&CN cần khắc phục một số hạn chế như: Chất lượng nghiên cứu một số dự án còn chưa cao; đề tài nghiên cứu mang tính đột phá chưa nhiều; công tác quản lý các dự án đầu tư còn hạn chế; đầu tư cho KH&CN vẫn chủ yếu từ ngân sách Nhà nước, chưa có sự huy động các nguồn vốn khác...

Năm 2018, ngành KH&CN các địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao kết quả các đề tài, dự án phù hợp với điều kiện KT-XH của từng tỉnh; hỗ trợ hoạt động KH&CN nhằm nhân rộng các đề tài, dự án phục vụ đời sống gắn với thị trường; tiếp tục tuyên truyền phổ biến các cơ chế chính sách trong lĩnh vực KH&CN; làm tốt công tác tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN có chất lượng, có khả năng ứng dụng cao, mang lại hiệu quả kinh tế và có tính nhân rộng; đẩy mạnh áp dụng ISO điện tử tại các cơ quan Nhà nước, ứng dụng phần mềm chuyên môn nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian...

Theo Hoàng Hà

 

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên  
Email  
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết cũ hơn
    Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2018   - 05/10/2017
    Sử dụng Vitamin C trong nuôi trồng thủy sản   - 19/07/2017
    Cải thảo giúp giảm cholesterol   - 15/06/2017
    Hội thảo khoa học “Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu”   - 11/05/2017
    Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo   - 04/04/2017
    Nhanh chóng xã hội hóa dịch vụ khoa học và công nghệ   - 04/04/2017
    Nông nghiệp công nghệ cao - chìa khóa cho tái cơ cấu   - 21/02/2017
    Giải pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ: Tăng độ tin cậy cho công nghệ trong nước   - 21/02/2017
    Hội nghị trực tuyến “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội”.   - 05/01/2017
    Nâng cao chất lượng các sản phẩm chè từ dây truyền chế biến hiện đại   - 23/12/2016


Tìm theo: