Tìm với Google
 TIN KH&CN LAI CHÂU
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2017 - 08:28:04 AM | 25/10/2017
Thực hiện kế hoạch số 1725/KH-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Đoàn công tác làm việc với Sở tư pháp

Sở Khoa học và Công nghệ đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2017, bắt đầu từ ngày 24/10/2017 đến hết ngày 07/11/2017 đối với 15 cơ quan đơn vị được kiểm tra. Nhằm đánh giá tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu; phát hiện ưu điểm, những vấn đề còn hạn chế, những cách làm tốt để nhân rộng; những mặt chưa làm được, thiếu sót của các cơ quan đơn vị để khắc phục. Gắn việc áp dụng HTQLCL với cải cách hành chính, đặc biệt là theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra với các nội dung:

          - Kiểm tra phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan;

          - Kiểm tra hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL;

          - Kiểm tra sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 chính sách, mục tiêu quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan;

          - Kiểm tra việc thực hiện các quy trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong HTQLCL;

          - Kiểm tra hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp;

          - Kiểm tra hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL; hoạt động cải tiến trong HTQLCL;

          - Kiểm tra việc bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL;

          - Kiểm tra việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL;

          - Kiểm tra việc công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan;

          - Kiểm tra việc cập nhật các thay đổi của văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL;

          - Kiểm tra việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL;

Đoàn công tác kiểm tra hồ sơ các thủ tục hành chính

Thông qua đợt kiểm tra, Đoàn Kiểm tra hướng dẫn Ban Chỉ đạo các cơ quan đơn vị đề ra phương hướng, biện pháp nhằm triển khai thực hiện tốt quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Bài, ảnh: Huy Khôi

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên  
Email  
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ   - 06/08/2018
    Hội nghị Sơ kết công tác KH&CN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018   - 09/07/2018
    Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu dự án mã số 04.14 – ĐTLC – KN   - 12/06/2018
    Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019   - 31/05/2018
    Giao ban khoa học và công nghệ các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc   - 14/05/2018
    Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Sở KH&CN năm 2018   - 09/03/2018
    Hội nghị tổng kết công tác Khoa học và Công nghệ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018   - 02/02/2018
    Thành phố Lai Châu thành công với "Mô hình trồng rau theo công nghệ thủy canh hồi lưu"   - 29/01/2018
    Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu dự án mã số 476/05 – 2014 – DALC – KN   - 18/01/2018
    Đại hội Đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lai Châu lần thứ II (2017-2022)   - 26/12/2017
  Các bài viết cũ hơn
    Đại hội Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022   - 24/10/2017
    Hội thảo giới thiệu và tìm hiểu về tiềm năng phát triển cây Mắc ca trên địa bàn thành phố Lai Châu   - 18/10/2017
    Hội thảo đầu bờ mô hình trồng lúa Nếp tan Co Giàng   - 09/10/2017
    Hội Nghị đầu bờ mô hình trình diễn lúa mùa năm 2017   - 27/09/2017
    Tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật tới nông dân   - 25/09/2017
    Hội nghị nghiệm thu và trao nhãn hiệu chứng nhận “chè Tam Đường”   - 17/08/2017
    Thành công bước đầu mô hình nuôi cá tầm thương phẩm trên hồ chứa Bản Chát Than Uyên   - 17/08/2017
    Phát triển giống khoai tây Marabel trên đất Sìn Hồ   - 27/07/2017
    Hội nghị sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017   - 06/07/2017
    Trồng mắc ca xen chè - mô hình mới ở Lai Châu   - 23/06/2017


Tìm theo: