Tìm với Google
 TIN TỔNG HỢP
Sở Khoa học và Công nghệ hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 - 08:29:58 AM | 12/10/2017
Chủ đề của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch năm 2017 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

          Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chủ đề của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch năm 2017 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

          Hiện nay ô nhiễm môi trường tiếp tục gia tăng, xảy ra nhiều sự cố môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là do ý nhận thức, ý thức của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và ý thức của người dân còn hạn chế. Trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ môi trường hết sức nặng nề, nhiều vấn đề môi trường còn tích tụ chưa giải quyết, áp lực lên môi trường ngày càng lớn, nguy cơ nước ta trở thành bãi thải công nghệ lạc hậu, các loại hình sản xuất gây ô nhiễm môi trường đang hiện hữu; biến đổi khí hậu đang diễn biến nhanh, phức tạp, đặt ra nhiều thách thức lớn đối vớỉ công tác bảo vệ môi trường.

          Bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân. Do vậy, để khắc phục những hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đã ban hành như: Luật bảo vệ môi trường năm 2014; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

          Căn cứ tình hình thực tế cơ quan, đơn vị vừa qua tập thể công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hoạt động hưởng ứng, cụ thể:

          Phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện và tham vấn của cộng đồng đối với hoạt động bảo vệ môi trường; ra quân làm vệ sinh môi trường xung quanh trụ sở làm việc cơ quan các đơn vị trực thuộc sở, thu gom xử lý chất thải, rác thải...; tổ chức cải tạo vườn ươm, vườn thực nghiệm của Trung tâm ứng dụng Khoa học Công nghệ.

          Thông qua hoạt động này tạo điều kiện cho mỗi cá nhân công chức viên chức trong Sở thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường./.

Một số hình ảnh hưởng ứng "Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn" của Sở Khoa học và Công nghệ

Bài, ảnh: Quốc Huy

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên  
Email  
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh   - 12/10/2018
    Tình người trong cơn lũ ống   - 14/09/2018
    Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XII)   - 24/08/2018
    Sở Khoa học và Công nghệ phát động ủng hộ đồng bào tại Lai Châu bị thiệt hại do mưa lũ   - 09/07/2018
    Đổi mới cách thức ra đề theo hướng mở có thực sự là thách thức   - 04/07/2018
    Hiệu quả mô hình liên kết trong sản xuất dứa ở Nà Tăm   - 14/05/2018
    Triển lãm hoa lan với chủ đề "Hương sắc Lai Châu"   - 16/04/2018
    Khoa học và Công nghệ Lai Châu trong bối cảnh biến đổi khí hậu   - 24/11/2017
  Các bài viết cũ hơn
    Một số giải pháp nhằm tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường cho người dân trong xây dựng nông thôn mới   - 25/09/2017
    Tập huấn Nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý   - 22/08/2017
    Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ   - 28/08/2017
    Sở Khoa học và Công nghệ học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII   - 04/08/2017
    Huy động mọi nguồn lực để phát triển khoa học cơ bản   - 23/06/2017
    Thị trường KH&CN Lai Châu - Từng bước được hoàn thiện   - 04/04/2017
    Lễ kết nạp đảng viên mới   - 09/02/2017
    Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức gặp mặt đầu xuân   - 03/02/2017
    Công dụng của Chè Matcha   - 23/12/2016
    Chè sạch vùng cao: món quà vô giá của tự nhiên   - 23/12/2016


Tìm theo: