Tìm với Google
 TIN TỔNG HỢP
Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016 - 10:04:45 AM | 28/10/2016
Thực hiện Kế hoạch số 1926/KH-UBND ngày 30/9/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triến khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2016.

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016.

Với mực đích tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật cho toàn thế công chức, viên chức và người lao động trong Sở; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong việc tham gia xây dựng, thực hiện Hiến pháp và pháp luật.

Gắn việc triến khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) của tỉnh.

Với chủ đề tuyên truyền: Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

 

Kế hoạch chi tiết tại đây.

TH Duy Khôi

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên  
Email  
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh   - 12/10/2018
    Tình người trong cơn lũ ống   - 14/09/2018
    Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XII)   - 24/08/2018
    Sở Khoa học và Công nghệ phát động ủng hộ đồng bào tại Lai Châu bị thiệt hại do mưa lũ   - 09/07/2018
    Đổi mới cách thức ra đề theo hướng mở có thực sự là thách thức   - 04/07/2018
    Hiệu quả mô hình liên kết trong sản xuất dứa ở Nà Tăm   - 14/05/2018
    Triển lãm hoa lan với chủ đề "Hương sắc Lai Châu"   - 16/04/2018
    Khoa học và Công nghệ Lai Châu trong bối cảnh biến đổi khí hậu   - 24/11/2017
    Sở Khoa học và Công nghệ hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017   - 12/10/2017
    Một số giải pháp nhằm tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường cho người dân trong xây dựng nông thôn mới   - 25/09/2017
  Các bài viết cũ hơn
    Giao lưu thể thao chào mừng hội nghị hợp tác phát triển KH&CN các tỉnh Trung du, Miền núi phía Bắc lần thứ VIII năm 2016   - 19/10/2016
    Lễ đóng mở thầu Gói thầu “Số 04 xây lắp các hạng mục kè đá, kè bê tông, bậc lên, đào ao, đường bê tông rãnh thoát nước”   - 06/10/2016
    Chỉ thị tăng cường công tác thống kê Khoa học và Công nghệ   - 31/08/2016
    Lai Châu ban hành Quyết định về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh   - 26/08/2016
    Trung tâm Thông tin và Thống Kê KH&CN Triển khai “Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Điều tra hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ năm 2016”   - 17/08/2016
    Mô hình nuôi cá trên ao nổi cho hiệu quả kinh tế   - 01/07/2016
    Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2016   - 07/06/2016
    Bác Hồ với Khoa học và Công nghệ   - 11/05/2016
    Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 – 2020   - 27/04/2016
    Triển khai mô hình trồng mận đào chín sớm thành phố Lai Châu   - 21/04/2016


Tìm theo: