Tìm với Google
 TIN TỔNG HỢP
Chỉ thị tăng cường công tác thống kê Khoa học và Công nghệ - 03:55:13 PM | 31/08/2016
Trong những năm qua, công tác thống kê khoa học và công nghệ (viết tắt là KHCN) trên địa bàn tỉnh bước đầu đã có nhũng đóng góp cho sự phát triển của ngành KHCN, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quy hoạch và chính sách phát triển KHCN, nhân rộng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Tuy nhiên, công tác thống kê KHCN trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, bất cập: Nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác thống kê KHCN còn hạn chế. Công tác thu thập thông tin, lưu trữ, công bố về nhiệm vụ KHCN chưa được chú trọng. Các chỉ tiêu thống kê chưa được thu thập xử lý có hệ thống, chế độ báo cáo và điều tra thống kê KHCN của một số cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Chất lượng thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của ngành KHCN.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên và nhằm thực hiện tốt công tác thống kê KHCN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, vừa qua Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 về tăng cường công tác thống kê Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu./.

Tải nội dung chi tiết Chỉ thị 09/CT-UBND tại đây.

TH Duy Khôi

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên  
Email  
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Khoa học và Công nghệ Lai Châu trong bối cảnh biến đổi khí hậu   - 24/11/2017
    Sở Khoa học và Công nghệ hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017   - 12/10/2017
    Một số giải pháp nhằm tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường cho người dân trong xây dựng nông thôn mới   - 25/09/2017
    Tập huấn Nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý   - 22/08/2017
    Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ   - 28/08/2017
    Sở Khoa học và Công nghệ học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII   - 04/08/2017
    Huy động mọi nguồn lực để phát triển khoa học cơ bản   - 23/06/2017
    Thị trường KH&CN Lai Châu - Từng bước được hoàn thiện   - 04/04/2017
    Lễ kết nạp đảng viên mới   - 09/02/2017
    Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức gặp mặt đầu xuân   - 03/02/2017
  Các bài viết cũ hơn
    Lai Châu ban hành Quyết định về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh   - 26/08/2016
    Trung tâm Thông tin và Thống Kê KH&CN Triển khai “Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Điều tra hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ năm 2016”   - 17/08/2016
    Mô hình nuôi cá trên ao nổi cho hiệu quả kinh tế   - 01/07/2016
    Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2016   - 07/06/2016
    Bác Hồ với Khoa học và Công nghệ   - 11/05/2016
    Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 – 2020   - 27/04/2016
    Triển khai mô hình trồng mận đào chín sớm thành phố Lai Châu   - 21/04/2016
    Hội thảo phát triển một số giống cây ăn quả ôn đới trên địa bàn thành phố Lai Châu   - 30/03/2016
    Chè sạch Tam Đường: Tinh hoa vùng cao Tây Bắc   - 30/01/2016
    Vị thế cây chè trên đất Tam Đường   - 30/01/2016


Tìm theo: