Tìm với Google
Chuyên mục Khoa học và Đời sống - 02:31:22 PM | 10/07/2018

Để xem nội dung chi tiết chuyên mục KH&ĐS xin truy cập Thư viện Điện tử KH&CN tỉnh Lai Châu (tại đây)Tìm theo:       

Chuyên mục KH&ĐS

Thông tin ban biên tập

Chịu trách nhiệm xuất bản
Ông : Vũ Ngọc An
Giám đốc Sở

Tổng biên tập
Ông : Nguyễn Trường An
Phó Giám đốc Sở
 
Thư ký
Phạm Thị Loan
Phó trưởng phòng Thông tin KH&CN

Biên tập viên : Trần Quốc Huy