Tìm với Google
Ban Giám đốc

Điện thoại: 02313.876.990

Email: giamdoc.skhcn@laichau.gov.vn

Giám đốc : Dương Đình Đức

 

 

Điện thoại: 02313.795.148

Di động: 0913837882

Email: anlinh6306@gmail.com

Phó Giám đốc : Nguyễn Trường An

 

 

  Điện thoại: 0231.3798.886

  Di động: 0915.360.929

  Email: linhdunglc@gmail.com

Phó Giám đốc : Bùi Thị Lệ Dung

 

 

  Điện thoại: 02133886868

  Email: vucuongkhcnlc@gmail.com

Phó Giám đốc : Vũ Văn Cương