Tìm với Google
Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành văn bản số 148/SKHCN-KHTC ngày 24/3/2017 hướng dẫn về việc sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Chi tiết văn bản tải tại đây.

Các dịch vụ chính