Tìm với Google
Đề xuất đặt hàng Dự án thuộc các Chương trình của Bộ KH&CN, bắt đầu thực hiện từ năm 2018

Sở KH&CN vừa ban hành văn bản số 140/SKHCN-PQLKH&CN ngày 20/3/2017 V/v Đề xuất đặt hàng Dự án thuộc các Chương trình của Bộ KH&CN, bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

Chi tiết văn bản tải tại đây.

Các dịch vụ chính