Tìm với Google
  Bản tin doanh nghiệp
Bản tin Công nghệ phục vụ Doanh nghiệp số 02/2018 - 02:19:12 PM | 27/02/2018

Trong số này:

1. Thủ tướng: Tham tán không thể ngồi chờ doanh nghiệp tới 'nhờ' giúp.

2. Ứng dụng CNTT, viễn thông vào quản lý thủy sản.

3. Pin dự phòng sạc nhiều thiết bị một lúc, kiêm luôn chức năng của tủ lạnh.

4. Nhật sản xuất dép thông minh tự biết di chuyển về vị trí cũ.

5. Định hướng xuất khẩu nông lâm thủy sản 2018.

6. Công nghệ nano và những ứng dụng của công nghệ nano.

7. Các nhà khoa học đã tìm ra cách ứng dụng ánh sáng vào công nghệ.

 

Nội dung chi tiết Thông tin số 02/2018

 


  Số lượt truy cập